contact  | nieuws sitemap  |  jobs  |  start
facebook twitter linkedin

Uitkomstenmetingen

Als psychiatrisch ziekenhuis streven we er voortdurend naar de meest kwalitatieve zorg aan te bieden én hierover transparant te zijn. Daarom hebben we er als psychiatrisch ziekenhuis voor gekozen om onze kerndoelstelling, m.n. “ het optimaliseren van de psychische gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit” objectief in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kunnen wij dan gericht onze dienstverlening en ons behandelaanbod verder optimaliseren.

Leidt een opname in het PZ H. Familie tot een daling van de psychische klachten en tot een verbetering van de levenskwaliteit?
Om deze vraag te beantwoorden vult elke patiënt één week na opname (meetmoment 1) én na 2 maanden opname (meetmoment 2) twee vragenlijsten in die respectievelijk psychische klachten (1) en levenskwaliteit (2) in kaart brengen. Door het verschil te berekenen tussen deze twee meetmomenten kan er objectief nagegaan worden of er een positieve evolutie is na 2 maanden opname.

Hieronder vindt u de resultaten van het jaar 2016.

Psychische klachten

Bovenstaande grafiek toont dat er een daling is van de klachten op alle 8 dimensies van de vragenlijst. Bovendien zijn op alle dimensies de verschillen statistisch significant (p < .01), wat wil zeggen dat de daling van de klachten niet toe te schrijven is aan toeval.

Levenskwaliteit

Bovenstaande grafiek toont dat er op alle gemeten levensdomeinen een toename is van de levenskwaliteit. De tevredenheid met het leven, met de dagbesteding, met de vriendschappen, met de vrije tijd, met de persoonlijke veiligheid, met de lichamelijke evenals met de psychische gezondheid  kent een statistisch significante verbetering, wat wil zeggen dat de stijging van de levenskwaliteit niet toe te schrijven is aan toeval.

 

1 De Nederlandse bewerking  van de Symptom Checklist (SCL-90; Arrindell & Ettema, 2003)
2 De Nederlandstalige versie van de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA; Priebe et al., 1999)