contact  | nieuws sitemap  |  jobs  |  start
facebook twitter linkedin

Tekenen protocol ziekenhuiscriminaliteit

Op maandag 6 september ondertekenden het parket, politiezone VLAS, AZ Groeninge en PZ H. Familie een protocol rond ziekenhuiscriminaliteit.  

In dit protocol wordt overeengekomen dat wie aangifte wil doen bij politie, dit niet noodzakelijkerswijs nog moet doen via een verklaring waarvoor je naar de politie gaat of waarvoor de politie komt.  Via een vragenlijst wordt de meest relevante informatie gevraagd en in heel wat gevallen is een verdere tussenkomst van de politie dan niet meer nodig. 

De medewerkers kunnen de in te vullen vragenlijst vinden op intranet van het ziekenhuis.  Voor alle vragen kan je terecht bij Bart Ketels.  Hij is ook de contactpersoon tussen politie en het ziekenhuis.

ondertekening protocol