contact  | nieuws sitemap  |  jobs  |  start
facebook twitter linkedin

Inovation Award in De Korbeel (LG 3)

Vanuit de Katho Hogeschool (kortrijk) werd eerder de vraag gesteld om eens na te denken over een aantal eindwerkonderwerpen die na het uitwerken een meerwaarde zouden kunnen bieden in het werken met jongeren binnen een K-dienst.  Één van de voorstellen was psycho-educatie, meerbepaald rond medicatie.  Lynn Crombez koos, samen met Evelyne Lavigne om dit onderwerp verder uit te werken.  Lynn liep vorig academie jaar stage in de Korbeel (leefgroep 3).
Het resultaat is  een kant en klaar product met als doel de medicatietrouw te verhogen en jongeren  te motiveren om zich open te stellen voor het nemen van medicatie.  Het  bevat een spel, een handleiding en folders voor zowel de jongeren als de ouders rond medicatie.  De doelgroep zijn jongeren met ADHD, psychose en depressie.  Het pakket werd uitgetest op een aantal jongeren met een goed resultaat, wat wil zeggen dat jongeren het leuk vonden, maar vooral dat ze konden aangeven dat de info voor hen duidelijk is en ze de inhoud begrijpen.
Vanuit de Katho werd dit eindwerk geselecteerd voor de Innovation Awards en wonnen ze dit ook.

Het is nu de bedoeling dat het team van leefgroep 3 het pakket tijdens een supervisie onder de loep nemen en kijken hoe we dit kunnen kaderen binnen onze werking.

inovation award