contact  | nieuws sitemap  |  jobs  |  start
facebook twitter linkedin

De Boeg  boeg

PSYCHOSENZORG EN RESOCIALISATIE

"De Boeg" staat letterlijk voor de voorsteven van het schip die een scherpe lijn door het water trekt. De Boeg van de ijsbreker maakt los wat vast zit. Die scherpe, duidelijke lijn staat voor de duidelijke structuur die we bieden in deze leefgroep.

Doelgroep

Personen met een psychotische - en/of stemmingsproblematiek. Ook mensen met autistiforme kenmerken kunnen er terecht. Vaak is er een sociale kwetsbaarheid aanwezig.

Behandeldoelstellingen

Met behulp van een duidelijke structuur en een directieve aanpak stimuleren we een activering van de patiënt. We proberen de draagkracht te versterken door de eigen kwaliteiten te verkennen en reiken handvatten aan om beter te functioneren binnen de eigen sociale context. We beogen een optimale reïntegratie in de maatschappij.

 

Verantwoordelijke arts: Dr Budiharto
Coördinator: E. Muylle
Psycholoog: I. Verschae
Sociale dienst: K. Delmeire en S. Vercruysse