contact  | nieuws sitemap  |  jobs  |  start
facebook twitter linkedin

Kamerkeuze en verblijfskost

Kamerkeuze

Bij opname krijgt u een opnameformulier waarbij u een kamerkeuze kunt aanduiden. De aanwezige verpleegkundige overloopt samen met u dit opnameformulier en eventuele onduidelijkheden worden toegelicht.

U kunt bij opname kiezen tussen verschillende kamertypes :

Ondanks het feit dat we zoveel mogelijk rekening proberen te houden met uw keuze, kan het gebeuren dat we wegens een te drukke bezetting niet onmiddellijk aan uw vraag kunnen voldoen. Wij vragen hiervoor uw begrip en wijzen erop dat bij kamerherschikkingen op een later tijdstip eventueel wel aan uw keuze kan voldaan worden. Indien u echter tijdens het verloop van de behandeling voor een andere kamer kiest, dient u deze keuze te bevestigen door middel van een nieuw formulier. Wij willen benadrukken dat het verschil in prijs tussen de kamertypes enkel het grotere comfort en meer privacy omvat maar helemaal geen verschil maakt wat betreft de kwaliteit van zorg.

Welke elementen bepalen de verblijfskost?

Deze elementen samen vormen de kostennota die maandelijks aan u wordt bezorgd. De betaling ervan kan verricht worden via de kasdienst of via overschrijving. Bij de opname zal u ter bevestiging van uw kamerkeuze een formulier worden voorgelegd ter ondertekening. Op dit formulier worden de bedragen van remgelden, supplementen en erelonen in detail vermeld.

Enkele voorbeelden

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de kostprijs van een opname in veel voorkomende situaties (de vermelde bedragen gelden louter als illustratie en houden geen garantie in voor het bedrag van de werkelijke kostennota):

1. U bent een gewone rechthebbende bij uw mutualiteit (= uw mutualiteitscode eindigt op 0).


Verblijfsduur

Volledige opname

Dagopname

 

Gemeensch. kamer

2 P. kamer

1 P. kamer

Comfortkamer

 

1 week

€ 203,13

€ 203,13

€ 288,67

€ 432,52

€ 66,52

2 weken

€ 352,79

€ 352,79

€ 519,65

€ 794,63

€ 106,84

1 maand

€ 694,87

€ 694,87

€ 1.023,39

€ 1.525,47

€ 199,00

2 maanden

€ 1.301,77

€ 1.301,77

€ 1.902,20

€ 2.736,39

€ 337,30

3 maanden

€ 1.908,67

€ 1.908,67

€ 2.781,01

€ 3.947,31

€ 475,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. U hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming bij uw mutualiteit (= uw mutualiteitscode eindigt op 1)


Verblijfsduur

Volledige opname

Dagopname

 

Gemeensch. kamer

2 P. kamer

1 P. kamer

Comfortkamer

 

1 week

€ 44,45

€ 44,45

€ 130,01

€ 273,84

€ 5,60

2 weken

€ 88,90

€ 88,90

€ 255,78

€ 530,74

€ 11,20

1 maand

€ 190,50

€ 190,50

€ 519,05

€ 1021,10

€ 24,00

2 maanden

€ 381,00

€ 381,00

€ 981,46

€ 1.815,62

€ 48,00

3 maanden

€ 571,50

€ 571,50

€ 1.443,87

€ 2.610,14

€ 72,00