contact  | nieuws sitemap  |  jobs  |  start
facebook twitter linkedin

AMBULANTE CONSULTATIES

Een afspraak maken bij een psychiater gebeurt doorgaans enkel op advies van uw huisarts, een arts-specialist of een andere professionele hulpverlener (bv. klinisch psycholoog). Na dit advies kan u vervolgens via het klinisch secretariaat een afspraak maken op het nummer 056/24.53.37.

Openingsuren klinisch secretariaat:

Maandag

9u00-12u00

12u30-16u00

Dinsdag

9u00-12u00

12u30-16u00

Woensdag

9u00-12u00

12u30-15u30

Donderdag

9u00-12u00

12u30-17u30

Vrijdag

9u00-12u00

12u30-16u00

Indien u niet kan aanwezig zijn op een geplande afspraak, gelieve het klinisch secretariaat minstens 2 werkdagen op voorhand te verwittigen. Bij herhaaldelijke afwezigheid zonder voorafgaandelijke verwittiging dienen we voorrang te geven aan andere patiënten. 

Alle psychiaters zijn geconventioneerd waardoor u als patiënt enkel de officiële tarieven zonder supplementen betaalt. Op de website van het RIZIV vindt u meer informatie inzake de vergunnings- of registratiestatus van de psychiaters.

De psychiaters

PZ H. Familie

De Korbeel - De Patio

Dr. D. De Man - Medisch diensthoofd
Dr. E. Deboosere
Dr. A. Verpraet
Dr. S.A. Van Lysebeth
Dr. M. Deleu