contact  | nieuws sitemap  |  jobs  |  start
facebook twitter linkedin

De Fender fender

PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE

"De Fender" is een beschermkussen dat bij het aan-meren van een boot gebruikt wordt om de boot te behoeden voor schade en als buffer dient om de schokken op te vangen. Met onze dienst bieden we ondersteuning in de thuissituatie bij moeilijke levensmomenten zodat de problemen niet verder toenemen en een ziekenhuisopname kan voorkomen of verkort worden.

Doelgroep

We bieden deskundige psychiatrische hulpverlening aan in de thuissituatie voor volwassen met psychische problemen.

Modaliteiten

De begeleiding verloopt via huisbezoeken die vooraf vastgelegd worden tussen cliënt en begeleider. Na contact met De Fender wordt een eerste gesprek gepland bij de cliënt thuis en wordt nagegaan of onze zorg aan de verwachtingen kan beantwoorden. Daarna wordt in team overlegd welke mogelijkheden er zijn om de begeleiding uit te bouwen.

Behandeldoelstellingen

We willen de levenskwaliteit binnen de thuissituatie van zowel de cliënt als de directe leefomgeving verhogen. Via hulp van de PZT De Fender willen we de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie zo vlot mogelijk laten verlopen.
We bieden:

Team

Het team bestaat uit twee psychiatrisch verpleegkundigen: Sandra Vlieghe en Kathy Gelap. Beiden beschikken over een degelijke ervaring en opleiding in het begeleiden van mensen met psychische moeilijkheden. Zij worden ondersteund door een multidisciplinair team met Dr. Budiharto als superviserend psychiater en Annelies Berckmoes als psychologe.

Contact

Tel.: 056/24.52.11, vraag naar een medewerker van PZT De Fender.
E-mail: thuiszorg@pzhfamilie.be