Bestuur


Good governance

Om de missie, visie en strategie zo optimaal mogelijk en duurzaam te realiseren met de beschikbare middelen werken het bestuur en de directie van het ziekenhuis overeenkomstig de principes van deugdelijk bestuur, zoals vastgelegd in ons Governance Charter. 
Openheid en transparantie, integriteit, eerlijke en correcte informatie, collegialiteit en het afleggen van verantwoording zijn de basisprincipes, zowel in de werking van het algemeen (raad van bestuur en beheerscomité) en dagelijks bestuur (directie), als in de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus. 

Hier kan u ons Governance Charter raadplegen


Organogram

Wil u een zicht krijgen op de organisatiestructuur van ons ziekenhuis, klik hier


Directiecomité

  • Dhr. Patrick Cokelaere, Algemeen directeur
  • Dhr. Olivier Peene, Adjunct algemeen directeur
  • Mevr. Mieke Demeestere, Directeur patiëntenzorg
  • Mevr. Karin Laverge, Financieel-administratief directeur
  • Dr. Lies Budiharto, Hoofdarts
Mensen centraal in zorg