Onze missie

Mensen centraal in zorg


Onze kernopdracht

De gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van mensen met acute psychische moeilijkheden optimaliseren door het aanbieden van kwalitatieve, hooggespecialiseerde en multidisciplinaire behandeling, en dit op maat van én samen met de patiënt en zijn omgeving


Onze inspiratiebron

Het ziekenhuis werd in 1950 door de congregatie Zusters Heilige Familie opgericht. Het charisma van de Zusters Heilige Familie geeft blijvend richting aan ons handelen:

“Wat gij aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan.” Mat. 25,40

“Heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad.” Joh. 15,12


Onze kernwaarden

  • Engagement
  • Respect
  • Teamwork
  • Professionaliteit
Mensen centraal in zorg